Bedrijfsgegevens

LIFEDSIGN interieurstudio

Merkelbachlaan 5
3404 EX IJsselstein
www.lifedsign.nl 
info@lifedsign.nl
KvKnr.:65213696

Voor LIFEDSIGN is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 1 - Vastleggen en verwerking van gegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Voor de website en de werking van de website (www.lifedsign.nl) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

Wat zijn cookies

Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.lifedsign.nl) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in deze cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

Google Analytics


Onze website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit deze cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van LIFEDSIGN geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google.

Social Media buttons
De verschillende sociale mediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze sociale mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door BNS Crisp gebruikte sociale mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Nieuwsbrief

Wanneer jij je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief bij LIFEDSIGN willen we je laten weten dat ook hiervoor cookies worden gebruikt. Meer informatie over de cookies van Mailchimp kun je vinden in hun privacy policy.

Uitschakelen en verwijderen

Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dan de help-functie van de browser.

Artikel 2 - Website en Cookies

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina's van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Je kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren. Je kun aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doet de user agent om LIFEDSIGN te helpen spam te detecteren.

We verzamelen de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Nadat je reactie is goedgekeurd, is (mogelijk) je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie. Wanneer je een reactie achterlaat. Deze opgeslagen cookies zijn een jaar lang geldig. De privacybeleidspagina van deze user agent kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/

Artikel 3 - Google Analytics

Graag willen wij inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

Artikel 4 - Social mediakanalen

LIFEDSIGN maakt gebruik van verschillende sociale mediakanalen: Facebook, Twitter Pinterest. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maken we gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze sociale mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacy verklaringen van de sociale mediakanalen uitsluitsel bieden.

Artikel 5 - Klantgegevens

Wij slaan klantgegevens op die voor de afwikkeling van de opdracht noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan adresgegevens. LIFEDSIGN verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust aan LIFEDSIGN zijn verstrekt.

Artikel 6 - De grondslag(en) voor het verwerken van de persoonsgegevens

De gegevens e-mailadres en telefoonnummer zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht die met de opdrachtgever is aangegaan. De gegevens bedrijfsnaam en NAW-gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingdienst.

Artikel 7 - Bewaren van gegevens

LIFEDSIGN bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld.
De bewaringstermijn(en) zijn:

a. De gegevens die nodig zijn worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving.
b. Alle overige gegevens, welke niet zijn opgeslagen voor de wettelijke administratieplicht worden na twee jaar verwijderd.

Artikel 8 - E-mail

Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Artikel 9 - Verstrekken van gegevens aan derden

Wij zullen je persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van een opdrachtovereenkomst die je met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is.

Artikel 10 - De rechten van de klant

Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. Wanneer je gebruik wilt maken van één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op via info@lifedsign.nl.

Artikel 11 - Beveiliging van gegevens

LIFEDSIGN neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lifedsign.nl.

Artikel 12 - Klacht

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 13 - Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 augustus 2018.